DE KUNST VAN SAMENWERKEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR TEAMS EN ORGANISATIES 

Creatieve medewerkers en goed samenwerkende teams is het kapitaal van een organisatie. Effectief en goed samenwerken is nodig om in te spelen op de toekomst. Samenwerken, co-creatie en persoonlijke groei staan centraal in de trainingen en coaching. De trainingen zijn verfrissend en verlopen op een gestructureerde manier organisch. Met als resultaat meer vertrouwen en beter samenwerkende teams, zodat de teams klaar zijn voor wendingen die genomen moeten worden.

In de trainingen worden mensen gestimuleerd 'out-of-the-box' te denken. Ze durven zich creatief te uiten, worden geprikkeld om beter naar elkaar te luisteren en leren kritisch te analyseren. Het resultaat van Artsmart Trainingen zijn:

 • beter samenwerkende teams
 • van discussie naar de dialoog
 • creatief denken
 • waarnemen
 • oprecht luisteren
 • aandachtsvol zijn
 
 • anders kijken naar elkaar en de uitdagingen van het team
 • kritisch-analytisch denken
 • aannames doorbreken
 • vragen stellen
 • elkaar erkennen in ieders eigen kwaliteiten
 • co-creëren 

Effectief samenwerken

De kunst van samenwerken

Wil je meer resultaat halen uit je samenwerking? Van discussie naar dialoog. Ervaar wat het effect is van verbindende communicatie. 

Door oprecht naar elkaar te luisteren en vragen te stellen. Dit bevordert het vertrouwen, de veiligheid en het plezier op de werkvloer verhoogd. 

Wanneer iedereen op een gelijkwaardige manier invloed heeft, wordt er sneller naar resultaten toe gewerkt. Het is een inspirerende en ervaringsgerichte methode. Dit zorgt voor borging en leert men met nieuwe blik naar elkaar kijken. 

Je gaat:

 • van discussie naar dialoog
 • beter luisteren en samenwerken
 • aannames doorbreken
 • vertrouwen op elkaar  
 • kritisch analytisch denken
 • "out of the box" denken 
 • vragen stellen
 • oprecht naar elkaar luisteren

Lees meer...

observeren & analyseren

De Kunst van Persceptie

                                                               Goed observeren bij beroepen als artsen, politie, veiligheidsdiensten kan van levensbelang zijn.

Ieder van ons ziet soms belangrijke informatie over het hoofd. En de meesten kennen inmiddels de gorilla die door het beeld loopt en we niet op-merken.

Deze fouten kunnen sommige beroeps-groepen zich niet permitteren en is het trainen van de waarneming van grote waarde.

Dit programma geeft een boost in:

 • analytisch denken
 • goed waarnemen
 • de dialoog voeren
 • samenwerken
 • aannames doorbreken
 • "out of the box" denken

Lees meer...

Creatief LEIDERSCHAP

de kunst van leiderschap

Creatief ofwel Inspirerend Leiderschap gaat naast eigenaarschap en hoe je anderen kan inspireren centraal.

Verhalen, creativiteit, integratie, zingeving en emphatie zijn de woorden van de toekomst die tijdens deze training voorop staan. 

Verantwoordelijkheid oppakken en  ideeën samenvoegen, zijn de sleutelwoorden om tot vernieuwende ideeen en visies te komen. Deze vaardigheden zijn waardevol voor een organisatie die gericht is op vernieuwen en medewerkers kansen biedt om bij te dragen.

Wilt u ook medewerkers die initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen? 

 • creatieve oplossingen 
 • anders kijken naar uitdagingen
 • samenwerken

Interesse? Vraag dan hier naar de mogelijkheden. Lees meer.....

Onder begeleiding van trainer en kunstenares Leonie Mijnlieff werden we als team rond een schilderij van Jan Steen gezet. “Beschrijf maar eens wat je ziet”, was de opdracht. Dat bleek enorm uiteen te lopen. Verschillende perspectieven en persoonlijkheden zorgden ervoor dat teamleden “het plaatje” heel anders zagen.

Hetzelfde komen we in de dagelijkse praktijk tegen. Daar willen de mensen van contractmanagement vooral door en niets wijzigen, zodat we onze planning halen. De collega’s van omgevingsmanagement willen juist ruimte om tegemoet te kunnen komen aan wensen van stakeholders.’
— Deelnemer Neerlands Diep
Openstaan voor meerdere invalshoeken verrijken je blik...
— Deelnemer ABN AMRO workshop
rtaImage.png
De realisatie dat iets vanuit meerdere invalshoeken bekeken kan worden en de noodzaak daartoe!
— Deelnemer workshop Ministerie Infrastuctuur en Milieu
‘De oefening toonde ook aan dat je met zijn allen veel meer informatie naar boven haalt en veel creatiever bent dan je in je eentje ooit zou lukken. Je merkt dat sommige collega’s de grote lijnen zien, terwijl anderen juist oog voor detail hebben. Allemaal inzichten die we kunnen gebruiken tijdens het werken aan het project.’