DOOR KUNST ANDERS LEREN KIJKEN EN DENKEN

NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR TEAMS EN ORGANISATIES 

Goed samenwerkende teams die volledig op elkaar ingespeeld zijn, is het kapitaal van je  organisatie. Door aandachtiger te kijken naar kunst word je gestimuleerd je gedachten te ordenen, kritischer te denken en wordt je empathisch vermogen aangesproken. Kunst wordt in deze training ingezet als middel om tot verrassende nieuwe inzichten te komen. Door deze inzichten met elkaar te delen, geeft dit een nieuwe blik op jezelf en op andere teamleden waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar; wat weer en een betere samenwerking bevordert. 

Kunst is een fantastisch middel om te reflecteren en te spiegelen.

Met de programma's van Artsmart TALKS ga je:

 • van discussie naar de dialoog
 • beter waarnemen
 • oprecht luisteren
 • aandachtsvol zijn
 • anders kijken naar elkaar en de uitdagingen van het team
 • kritisch analytisch denken
 • aannames doorbreken
 • vragen stellen
 • elkaar erkennen in ieders eigen kwaliteiten
 • co-creëren 

Verbindende communicatie

De kunst van samenwerken

Van discussie naar dialoog. Ervaar de kracht van verbindende communicatie, door oprecht naar elkaar te luisteren en vragen te stellen. Dit bevordert het vertrouwen, de veiligheid en het plezier op de werkvloer verhoogd. 

Wanneer iedereen op een gelijkwaardige manier invloed heeft, wordt er sneller naar resultaten toe gewerkt. 

Door te kijken naar kunst, wordt men op verrassende wijze gestimuleerd "out of de box" te denken en zichzelf te uiten. 

Het is een inspirerende en ervarings-gerichte methode. Dit zorgt voor borging en leert men met nieuwe blik naar elkaar kijken. 

Je gaat:

 • van discussie naar dialoog
 • beter luisteren en samenwerken
 • aannames doorbreken
 • vertrouwen op elkaar  
 • kritisch analytisch denken
 • "out of the box" denken 
 • vragen stellen
 • oprecht naar elkaar luisteren

Lees meer...

observeren & analyseren

De Kunst van Persceptie

                                                               Goed observeren bij beroepen als artsen, politie, veiligheidsdiensten kan van levensbelang zijn.

Ieder van ons ziet soms belangrijke informatie over het hoofd. En de meesten kennen inmiddels de gorilla die door het beeld loopt en we niet op-merken.

Deze fouten kunnen sommige beroeps-groepen zich niet permitteren en is het trainen van de waarneming van grote waarde.

Dit programma geeft een boost in:

 • analytisch denken
 • goed waarnemen
 • de dialoog voeren
 • samenwerken
 • aannames doorbreken
 • "out of the box" denken

Lees meer...

INNOVATIEF LEIDERSCHAP

de kunst van leiderschap

Verhalen, integratie, zingeving en emphatie zijn de woorden van de toekomst. Een organisatie die dit hoog in het vaandel heeft staan is klaar voor de alle veranderingen die deze tijd met zich mee brengt. 

In het moment zijn, waarnemen en creativiteit, zijn de sleutelwoorden om tot vernieuwende ideeën te komen. Deze vaardigheden zijn waardevol voor een organisatie die de een open blik wil hebben en gericht is op innoveren.

Wilt u ook een organisatie die met open blik naar de toekomst kijkt? Waar mensen initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen. Want waar mensen gewaardeerd worden voor hun andere blik, die zorgen voor innovatieve ideeën en zijn dus klaar voor de toekomst. 

 • creatieve oplossingen 
 • anders kijken naar uitdagingen
 • samenwerken

Interesse? Vraag dan hier naar de mogelijkheden. Lees meer.....

Wat voorgangers over de training zeggen:

Onder begeleiding van trainer en kunstenares Leonie Mijnlieff werden we als team rond een schilderij van Jan Steen gezet. “Beschrijf maar eens wat je ziet”, was de opdracht. Dat bleek enorm uiteen te lopen. Verschillende perspectieven en persoonlijkheden zorgden ervoor dat teamleden “het plaatje” heel anders zagen.

Hetzelfde komen we in de dagelijkse praktijk tegen. Daar willen de mensen van contractmanagement vooral door en niets wijzigen, zodat we onze planning halen. De collega’s van omgevingsmanagement willen juist ruimte om tegemoet te kunnen komen aan wensen van stakeholders.’
— Deelnemer Neerlands Diep
Openstaan voor meerdere invalshoeken verrijken je blik...
— Deelnemer ABN AMRO workshop
De realisatie dat iets vanuit meerdere invalshoeken bekeken kan worden en de noodzaak daartoe!
— Deelnemer workshop Ministerie Infrastuctuur en Milieu
‘De oefening toonde ook aan dat je met zijn allen veel meer informatie naar boven haalt en veel creatiever bent dan je in je eentje ooit zou lukken. Je merkt dat sommige collega’s de grote lijnen zien, terwijl anderen juist oog voor detail hebben. Allemaal inzichten die we kunnen gebruiken tijdens het werken aan het project.’