NIEUWE VISUELE PERCEPTIE

de kunst van anders kijken en denken

Goed samenwerkende teams die hun creativiteit kunnen inzetten is het kapitaal van een bedrijf. Veiligheid en vertrouwen is hierbij essentieel. Door anders te leren kijken en denken, kan je thema's die spelen op de werkvloer op een dieper niveau oplossen, waardoor de resultaten blijvend zijn. Door kunst als middel te gebruiken komt men tot verrassende inzichten en geeft een nieuwe blik op jezelf en het team. 

Met de programma's van Artsmart TALKS gaat men:

 • van discussie naar de dialoog
 • aandachtsvol zijn
 • anders kijken naar elkaar en de uitdagingen van het team
 • oprecht luisteren
 • kritisch analytisch denken
 • aannames doorbreken
 • vragen stellen
 • elkaar erkennen in ieders eigen kwaliteiten
 • co-creëren 

Denken als een kunstenaar

innovatie & creatie

In het moment zijn, waarnemen en creativiteit, zijn de sleutelwoorden om tot vernieuwende ideeën te komen. Deze vaardigheden zijn waardevol voor bedrijven of teams. Aan de hand van het creatieproces van de kunstenaar gaat het team zelf aan de slag.

 • creatieve oplossingen 
 • anders kijken naar uitdagingen
 • samenwerken

Interesse? Vraag dan hier naar de mogelijkheden. 

Lees meer.....

Van discussie naar dialoog

groei door luisteren & waarnemen

Door werkelijk naar elkaar te gaan luisteren wordt de efficiëntie en het plezier op de werkvloer verhoogd. Dit bevorderd de veiligheid op de werkvloer. Wanneer iedereen op een gelijkwaardige manier invloed heeft, wordt er sneller naar resultaten toe gewerkt. 

Tijdens de trainingen door te kijken naar kunst, wordt men op frisse en verrassende wijze gestimuleerd out of de box te denken en zichzelf te uiten. 

Het is een eenvoudige en inspirerende methode. 

Men gaat:

 • van discussie naar dialoog
 • samenwerken
 • aannames doorbreken
 • vertrouwen op elkaar  
 • kritisch analytisch denken
 • "out of the box" denken 
 • vragen stellen
 • oprecht naar elkaar luisteren
 • goed waarnemen

Lees meer...

De Kunst van Persceptie

observeren & analyseren

Goed observeren bij beroepen als artsen, politie, veiligheidsdiensten kan van levensbelang zijn. Ieder van ons mist soms belangrijke informatie. Iedereen kent inmiddels de gorilla die door het beeld loopt en we niet opmerken.

Deze fouten kunnen sommige beroeps-groepen zich niet permitteren en is het trainen van de waarneming van grote waarde.

Dit programma geeft een boost in:

 • analytisch denken
 • goed waarnemen
 • de dialoog voeren
 • samenwerken
 • aannames doorbreken
 • out of the box denken

Lees meer...

 

Wat voorgangers over de training zeggen:

Onder begeleiding van trainer en kunstenares Leonie Mijnlieff werden we als team rond een schilderij van Jan Steen gezet. “Beschrijf maar eens wat je ziet”, was de opdracht. Dat bleek enorm uiteen te lopen. Verschillende perspectieven en persoonlijkheden zorgden ervoor dat teamleden “het plaatje” heel anders zagen.

Hetzelfde komen we in de dagelijkse praktijk tegen. Daar willen de mensen van contractmanagement vooral door en niets wijzigen, zodat we onze planning halen. De collega’s van omgevingsmanagement willen juist ruimte om tegemoet te kunnen komen aan wensen van stakeholders.’
— Deelnemer Neerlands Diep
Pijl4.png

bel of mail voor meer info naar Leonie Mijnlieff artsmart @ smart22.nl 

0624507084

De realisatie dat iets vanuit meerdere invalshoeken bekeken kan worden en de noodzaak daartoe!
— Deelnemer workshop Ministerie Infrastuctuur en Milieu
‘De oefening toonde ook aan dat je met zijn allen veel meer informatie naar boven haalt en veel creatiever bent dan je in je eentje ooit zou lukken. Je merkt dat sommige collega’s de grote lijnen zien, terwijl anderen juist oog voor detail hebben. Allemaal inzichten die we kunnen gebruiken tijdens het werken aan het project.’
Openstaan voor meerdere invalshoeken verrijken je blik...
— Deelnemer ABN AMRO workshop
Imagination and creativity can change the world.”
— William Plomer